.

Now !! Preorder Lot.43 (เปิดรับ)

.

กำหนดการสั่งซื้อ 22 ธ.ค.56 -03 ม.ค.57 แจ้งโอนเงินก่อนวันที่ 05 ม.ค.57

.

สินค้าจะมาถึงไทย 05 ก.พ.57 โดยประมาณ

.

ลูกค้าที่ไม่มีรายชื่อโปรดแจ้ง e-mail. fashionfairshop@gmail.com

.

เลขใบสั่งซื้อชื่อ-สกุลสถานะยอดชำระหมายเหตุ

.

SP796656มณฑาทิพย์ ติ๊บพรมชำระแล้ว804.-

.

SP797160สุมิตตรา คำแดงชำระแล้ว702.-

.

SP796611สุรทิศ ธรมธัชชำระแล้ว487.-

.

SP796619สุภาพรรณ วังคีรีชำระแล้ว1650.-ปนพร้อมส่งจัดส่งแล้ว

.

SP796967วรพงศ์ สมปณิธานชำระแล้ว804.-

.

SP795351พตจณาวัล พันธุ์รู้ดีชำระแล้ว825.-

.

SP794903กาญจนา วงพิลาชำระแล้ว702.-

.

SP795836ระวีนุช แก้วตะพานชำระแล้ว730.-

.

SP793379พรนภา รุ่งอร่ามศิริชำระแล้ว319.-

.

SP792845พรนภา รุ่งอร่ามศิริชำระแล้ว299.-

.

SP795821บุนญวี พ่วงสำราญชำระแล้ว568.-

.

SP795764สุกัญญา บุญสุวรรณ์ชำระแล้ว795.-

.

SP795355กฤติกา จันทะคาชำระแล้ว377.-

.

SP791967อนิษฎาภรณ์ ศรีลาศักดิ์ชำระแล้ว398.-

.

SP794728ณัฐนิชา จำปาแย้มชำระแล้ว469.-

.

SP794248ทัศนีย์ พวงศิลป์ชำระแล้ว842.-

.

SP793228อรรถพล สมคะเณย์ชำระแล้ว845.-

.

SP793095จริยา นาทมพลชำระแล้ว800.-

.

SP793946ปริยาภัทร กะกุคำชำระแล้ว790.-

.

SP790476พัชราภรณ์ รูปโฉมชำระแล้ว512.-จากพรี.42